Vårt guldpris är ett av de mest volatila priserna som finns

Vårt guldpris är ett av de mest volatila priserna som finns

Priset på guld är faktiskt ett av de allra mest volatila priserna i hela världen. Det kan fluktuera väldigt mycket på kort tid och är därför svårt att förutspå. Det finns flera skäl till varför priset på denna råvara svänger åt olika riktningar. Dagens guldpris påverkar bland annat av trender i marknaden, ekonomiska förhållanden, politisk osäkerhet samt tillgång och efterfrågan. Läs vidare för att få bättre koll på vilka faktorer som styr priset på denna råvara!

3 faktorer som påverkar det guldpris som du kan följa idag

Några exempel på de faktorer som påverkar det guldpris som du kan följa i realtid genom olika källor är:

  • Trender i marknaden. En av de allra viktigaste faktorerna som påverkar priset på guld är aktuella trender i marknaden. Några exempel på sådana är: förändringar i investeringsstrategier, förändringar i relationen mellan tillgång och efterfrågan samt andra makroekonomiska faktorer. Till exempel kan investerare välja att dra ner sin exponering mot guld om de har en stor tro på en positiv utveckling på börsmarknaden. Samtidigt kan en björnmarknad på börsen leda till en ökad efterfrågan på guld.
  • Ekonomiska förhållanden. En annan viktig faktor som påverkar dagens guldpris är det skick som ekonomin för tillfället är i. Till exempel kan investerare välja att röra sig bort från guldet som tillgångsslag om ekonomin går väldigt bra. Då väljer de ofta att istället investera på aktiemarknaden samt i andra tillgångsslag som ger en högre avkastning. Men i tider av ekonomisk osäkerhet flockar de istället till guldet som en trygg hamn. Detta leder till att priset på råvaran skjuter i höjden i samband med att marknaden kraschar eller då vi träder in i en lågkonjunktur.
  • Politisk osäkerhet. En annan viktig faktor som påverkar priset på guld är politisk osäkerhet. När det till exempel sker ett krig eller då en geopolitisk kris inträffar söker många investerare sig till tryggare investeringsslag såsom guldet. Detta leder till att efterfrågan på råvaran ökar och således även priset på densamma. Men i tider av politisk stabilitet sjunker vanligtvis priset på guldet då investerare istället söker sig till andra, mer högavkastande, tillgångsslag.