Statistik och trender

Sjuksköterskans lön i Sverige är ett aktuellt ämne som berör många inom hälso- och sjukvårdssektorn. Lönenivåerna varierar beroende på en rad olika faktorer såsom utbildningsnivå, erfarenhet, arbetsplats och geografisk placering. Den offentliga sektorn och den privata sektorn kan också uppvisa skillnader i lönestruktur. Denna variation reflekterar komplexiteten i yrkesrollen och de ansvarsområden som sjuksköterskor har. En genomsnittlig grundlön för en legitimerad sjuksköterska kan ligga på en viss nivå, men med specialiseringar, tilläggsutbildningar och övertid kan inkomsten öka markant. Förutom grundlönen kan sjuksköterskor få olika tillägg som kvälls-, natt- och helgtillägg. Dessa tillägg är avsedda att kompensera för oregelbundna arbetstider och de mer krävande arbetspassen.

Kollektivavtal spelar en viktig roll i fastställandet av löner och arbetsförhållanden för sjuksköterskor. Avtalen förhandlas fram mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund, vilket resulterar i en ram för minimilöner och arbetsvillkor. Dessa avtal bidrar till att säkerställa rättvisa och konkurrenskraftiga löner inom yrket.

Sjuksköterskors lönestruktur

Sjuksköterskas lön i Sverige varierar beroende på erfarenhet, region och specialisering. Lönen kan påverkas av kollektivavtal och personliga förhandlingar.

Ingångslöner

Ingångslönerna för nyexaminerade sjuksköterskor kan skilja sig åt mellan olika arbetsgivare. I genomsnitt ligger en nyexaminerad sjuksköterskas ingångslön på cirka 28,000 SEK i månaden. Denna siffra kan variera lite beroende på arbetsplatsens geografiska läge och den offentliga eller privata sektorns kollektivavtal.

Regionsspecifika löneskillnader

Sjuksköterskors löner varierar över landets olika regioner. För att illustrera denna variation presenteras en tabell:

Region Genomsnittslön (SEK)
Stockholm 34,000
Västra Götaland 32,500
Skåne 31,500
Norrland 30,000

Lönerna tenderar att vara högre i storstadsregioner som Stockholm, medan de kan vara lägre i glesbefolkade områden.

Specialiseringars inverkan på lön

Sjuksköterskor med specialistkompetens tenderar att ha högre löner än sjuksköterskor utan specialistområde. Exempelvis kan en operationssjuksköterska eller en barnmorska ha en månadslön på upp till 38,000 SEK, medan en sjuksköterska inom psykiatrin kan vara i övre spannet av 30,000-talet SEK. Utbildning och ytterligare kvalifikationer spelar alltså en betydande roll för löneutvecklingen inom yrket.

Karriärutveckling och löneförhöjning

En sjuksköterskas karriärutveckling har en direkt påverkan på löneförhöjning. Erfarenhet och vidareutbildning är två nyckelfaktorer som bidrar till högre inkomst. Med tiden kan en sjuksköterska genom erfarenhet och prestation ofta se en gradvis löneökning.

Erfarenhet:

 • 0-2 år: Nyutexaminerade sjuksköterskor börjar oftast på en lägre lönenivå.
 • 3-5 år: Efter några års erfarenhet kan sjuksköterskor förhandla om högre lön baserat på kompetens och arbetsprestation.
 • 5+ år: Djupare erfarenhet kan leda till specialiserade roller som ofta är associerade med ytterligare löneförhöjningar.

Vidareutbildning:

 • Specialistsjuksköterska: Efter att ha avlagt en specialistutbildning som exempelvis inom anestesi eller operation, kan man förvänta sig en högre lön jämfört med en generell sjuksköterska.
 • Magisterexamen eller doktorsexamen: Högre akademiska grader kan leda till avancerade yrkesroller och således en högre lön.

Lönestrukturer varierar beroende på arbetsgivare, geografiskt område och anställningsvillkor. Facket kan vara en viktig resurs för sjuksköterskor som vill förhandla om sin löneutveckling.

Låna pengar utan UC med rimliga villkor

Låna pengar utan UC med rimliga villkor

Den ekonomiska flexibiliteten har blivit allt viktigare på senare år. Möjligheten att låna pengar utan UC med rimliga villkor har därmed blivit värdefull för många privatpersoner. Denna typ av lån kombinerar det bästa av två världar: möjligheten att bevara din kreditvärdighet hos Upplysningscentralen samtidigt som du får tillgång till pengar att låna. Detta under flexibla och rimliga förhållanden – läs vidare för att lära dig mer!

Vad innebär det att låna pengar utan UC med rimliga villkor?

Att låna pengar utan UC innebär ofta att du får tillgång till mer flexibla alternativ för återbetalning av lånet. Detta kan inkludera möjligheten att justera storleken på dina betalningar samt återbetalningstiden utifrån dina ekonomiska förhållanden. Denna flexibilitet är viktig för att du ska kunna ta ett lån på ett sätt som är hållbart och anpassat till din personliga ekonomi.

Vilka är fördelarna med att göra detta?

Fördelarna med att låna pengar på det här sättet är att du:

 • Erbjuds rimliga villkor och transparenta priser. En fördel med att låna pengar utan UC på detta sätt är att villkoren är rimliga och priserna transparenta. Genom att undvika dolda avgifter och få tydliga villkor kan du fatta välgrundade beslut. De beslut du fattar baseras då i högre grad på din ekonomiska situation. Det är viktigt att förstå hur mycket lånet kommer att kosta dig över tid för att du ska kunna hantera din ekonomi på ett effektivt sätt.
 • Kan skydda din kreditvärdighet. När du väljer att ta ett lån utan UC undviker du att en kreditupplysning tas på dig via Upplysningscentralen (UC). Varje sådan upplysning registreras i deras system och kan potentiellt påverka din kreditvärdighet negativt. Genom att välja en alternativ lösning kan du undvika att så sker. Detta är viktigt om du vill hålla dörren öppen för eventuella framtida låneansökningar via den traditionella vägen.
 • Snabbt får tillgång till kapital. Många långivare som erbjuder dessa lån kan också erbjuda en påskyndad process för låneansökan och utbetalning av de lånade pengarna. Detta är särskilt fördelaktigt i situationer där du snabbt behöver tillgång till finansiering.

Därför väljer många privatpersoner att låna pengar på detta sätt.

Vårt guldpris är ett av de mest volatila priserna som finns

Vårt guldpris är ett av de mest volatila priserna som finns

Priset på guld är faktiskt ett av de allra mest volatila priserna i hela världen. Det kan fluktuera väldigt mycket på kort tid och är därför svårt att förutspå. Det finns flera skäl till varför priset på denna råvara svänger åt olika riktningar. Dagens guldpris påverkar bland annat av trender i marknaden, ekonomiska förhållanden, politisk osäkerhet samt tillgång och efterfrågan. Läs vidare för att få bättre koll på vilka faktorer som styr priset på denna råvara!

3 faktorer som påverkar det guldpris som du kan följa idag

Några exempel på de faktorer som påverkar det guldpris som du kan följa i realtid genom olika källor är:

 • Trender i marknaden. En av de allra viktigaste faktorerna som påverkar priset på guld är aktuella trender i marknaden. Några exempel på sådana är: förändringar i investeringsstrategier, förändringar i relationen mellan tillgång och efterfrågan samt andra makroekonomiska faktorer. Till exempel kan investerare välja att dra ner sin exponering mot guld om de har en stor tro på en positiv utveckling på börsmarknaden. Samtidigt kan en björnmarknad på börsen leda till en ökad efterfrågan på guld.
 • Ekonomiska förhållanden. En annan viktig faktor som påverkar dagens guldpris är det skick som ekonomin för tillfället är i. Till exempel kan investerare välja att röra sig bort från guldet som tillgångsslag om ekonomin går väldigt bra. Då väljer de ofta att istället investera på aktiemarknaden samt i andra tillgångsslag som ger en högre avkastning. Men i tider av ekonomisk osäkerhet flockar de istället till guldet som en trygg hamn. Detta leder till att priset på råvaran skjuter i höjden i samband med att marknaden kraschar eller då vi träder in i en lågkonjunktur.
 • Politisk osäkerhet. En annan viktig faktor som påverkar priset på guld är politisk osäkerhet. När det till exempel sker ett krig eller då en geopolitisk kris inträffar söker många investerare sig till tryggare investeringsslag såsom guldet. Detta leder till att efterfrågan på råvaran ökar och således även priset på densamma. Men i tider av politisk stabilitet sjunker vanligtvis priset på guldet då investerare istället söker sig till andra, mer högavkastande, tillgångsslag.

Så hittar du rätt aktör inom bemanning som psykolog

Har du bestämt dig för att börja jobba via bemanning som psykolog? I sådana fall ser du sannolikt redan fram emot ditt första uppdrag. Men hur ska du egentligen gå tillväga för att hitta det rätta bemanningsföretaget, undrar du kanske? Det är såklart viktigt att du hittar en aktör i bemanningsbranschen som passar just dig och din personlighet som dina färdigheter. Här berättar vilka olika tecken som kan indikera att du har hittat helt rätt!

Rätt aktör inom bemanning som psykolog

Till de mest uppenbara tecknen på att du har hittat rätt aktör inom bemanning som psykolog är att aktören ifråga:

 • Visar en stor respekt för din personliga integritet. Du kanske bara föredrar att bli kontaktad via sms eller e-post? Kanske vill du rentav bara bli kontaktad en gång i veckan såvida inget mer eller mindre världsomvälvande inträffar? I sådana fall kan du med fördel berätta detta för din kontaktperson på bemanningsföretaget. Han eller hon bör då ära din förfrågan och på så vis visa respekt för din personliga integritet. Om du istället kontaktas titt som tätt med förfrågningar om nya uppdrag trots att du har bett om att inte bli kontaktad på detta sätt kan du ha hittat fel bemanningsföretag.
 • Du kan lätt komma i kontakt med din kontaktperson. När behovet faller på bör du inte ha några som helst problem att snabbt komma i kontakt med din kontaktperson. För till skillnad mot när du själv inte vill bli kontaktad i princip när som helst på dygnet bör du fort kunna få tag i kontaktpersonen. Denne bör då kunna besvara dina frågor och vägleda dig i frågor som rör allt från resor och boende till nödsituationer av olika slag. Fråga gärna din kontaktperson hur han eller hon föredrar att bli kontaktad för att underlätta för er båda.
 • Du blir kontaktad om jobb som faktiskt passar dig bra. Hela syftet med att jobba via bemanning som psykolog är att du ska kunna få uppdrag vilka passar dig bra. Så om din kontaktperson matar dig med uppdrag som passar dig som handen i handsken har du onekligen hittat rätt aktör!

Så kan ett bra företagslarm gynna ditt företag

Efter ett par år av distansarbete börjar nu allt fler medarbetare leta sig tillbaka till kontoret. Därför är detta en utmärkt tidpunkt att se över företagets säkerhet. Att skydda ditt företag och dina anställda bör nämligen ha allra högsta prioritet. Men vilka är egentligen fördelarna med att investera i ett bra företagslarm, kanske du undrar? Läs vidare så ska vi förklara hur ett sådant säkerhetssystem kan vara till gagn för ditt företag!

Sätt dig in i fördelarna för att få insikt i uppsidan

Mängder av inbrott begås varje år i Sverige. Det är inte bara villaägare och andra privatpersoner som är utsatta utan även företag är hårt drabbade av denna brottslighet. Genom att installera ett bra företagslarm kan du på ett bättre sätt skydda ditt mindre eller medelstora företag.

Detta är dock en ganska stor investering som kräver lite eftertanke. Därför kan det vara värt att sätta sig in i fördelarna med att investera i ett larmsystem. Nedan går vi igenom några av de främsta fördelarna med att larma företagets lokaler!

Fördelarna med att skaffa ett bra företagslarm

Ett bra företagslarm är en investering som kan gynna ditt företag på följande sätt:

 • Avskräcker från inbrott och stölder. Detta är nog en av de allra mest uppenbara anledningarna till att investera i ett larmsystem. Kombinera gärna ditt säkerhetssystem med övervakningskameror, rörelsedetektorer och andra fiffiga säkerhetsprodukter för bästa möjliga effekt. Men även ett ganska enkelt larmsystem kan ha en stor effekt när det kommer till att avskräcka från inbrott och stölder.
 • Stärker säkerheten. Som företagare är du ansvarig för såväl ditt företag som för dina medarbetares säkerhet. Du vill kunna erbjuda dina anställda en trygg och säker arbetsmiljö att arbeta i. Genom att larma företagets lokaler kan du öka tryggheten på arbetsplatsen och få medarbetarna att känna sig lite extra säkra.
 • Sparar pengar på försäkringen. Många försäkringsbolag har som krav att företagets lokaler ska vara larmade för att du ska kunna teckna en företagsförsäkring. Dessutom kan du ofta få en lite lägre premie om du har att larm på plats. Även ur denna aspekt är larmet alltså en ekonomiskt gynnsam investering!

Tre frågor om hemlarm

Ett hemlarm skapar ökad säkerhet i hemmet. Vad kostar det? Vilka olika larmdelar finns? Vad menas med integrerat larm? Här ges svar på några av de vanligaste frågorna.

Vad menas med ”skräddarsytt” hemlarm?

De olika larmbolagen använder olika begrepp men med liknande betydelse. Vissa anger att de erbjuder ”skräddarsydda lösningar” medan andra ”individuella lösningar” eller ”flexibelt system”. I grunden innebär detta att kunden kan välja mellan flera olika komponenter som byggs samman till ett komplett skydd. Förr bestod ett hemlarm av vissa specifika delar men idag finns det en betydligt större flexibilitet.

Vilken skydd kan uppnås?

Vilket skydd som ett hemlarm ger beror därmed på vilka enheter/komponenter som önskas.

 • Brand, sensorer som känner av rök och värme. Kan exempelvis larma med mekanisk röst som både varnar för brand samt säger i vilket rum larmet har utlösts.
 • Inbrott, brytsensorer som monteras på dörrar eller fönster
 • Vibration, sensorer som aktiveras om fönstret har för stora vibrationer. Kan därmed larma redan när inbrottet påbörjas.
 • Kamera, kan användas både inomhus och utomhus
 • Dimlarm, aktiverar en tjock dimma i det rum som enheten är installerad
 • Fukt, aktiveras om fukt kommer på dess sensorer
 • Smartplug, kan styras via mobilen för att slå på/av strömbrytare
 • App, där alla funktioner till tillhörande hemlarm kan styras samt video kan ses i realtid

Hur fungerar ett hemlarm?

Samtliga enheter i ett hemlarm kan sammankopplas (integreras) vilket innebär en förhöjd säkerhetsgrad. Skulle exempelvis en brandsensor känna av rök kommer detta förmedlas till huvudenheten och samtliga enheter med högtalare. Larmet kommer därmed att ljuda i flera enheter samt information ges var det brinner.
Dessutom kommer eventuella kameror att aktiveras och video direkt sändas till larmbolaget. Operatörer ser därmed vilka larm som aktiverats samt direktsänd video och kan utifrån detta exempelvis ringa ut räddningstjänsten.

När ett hemlarm aktiveras kommer även operatörerna skicka ut en väktare till platsen för att se att allt ser okej ut. I det fall de har nycklar kan de till och med gå in i lägenheten för att se om någon ligger skadad. Har de inte nycklar kommer de kontrollera att dörrar och fönster är hela samt kika in genom fönstret för att se om allt ser bra ut. Skulle de upptäcka att någon exempelvis ligger skadad kan de slå in en ruta, ta sig in och bistå med första hjälpen.

Kända varumärken inom rakhyvlar och raktillbehör

Ett par av de mer kända märkena inom rakhyvlar, raklödder och andra tillbehör är följande:

Mühle

Mühle grundades 1945 och har sedan dess växt till ett av de världsledande företagen inom raktillbehör. De är kända för att ha produkter av mycket hög kvalité och används därmed bland annat av personer som jobbar inom yrket. Men även många privatpersoner prioriterar detta märke i val av rakhyvlar, after shave eller skäggschampoo. De har även stort fokus på naturliga råvaror. Både deras raktvålar och rakbalsam är tillverkad med 99 % råvaror från naturen. Detta så som bivax, aloe vera och olika mineraler.

Dovo

Dovo är ett klassiskt märke inom rakknivar. De grundades i början av 1900-talet och har alltså lång historia av utveckling och tillverkning av dessa produkter. Bland annat är det från detta företag som ordet ”shavette” kommer. Med andra ord en rakkniv där själva bladet är möjligt att byta ut.

Proraso

Även Proraso har en lång historia. Företaget grundades 1908 och är idag ett mycket stort och internationellt märke. Det var däremot inte förrän 1948 som det stora genombrottet kom. Detta efter att företaget lanserat en rakkräm som fick mycket stor popularitet.

Idag är Proraso extremt starkt varumärke – framförallt i vissa delar av världen. Märket anses till och med ha ”kultstatus” utifrån dess produkter, kvalité och historia.

Taylor of Old Bond Street

Taylor of Old Bond Street grundades 1854 på gatan som sedan gav företaget dess namn. Märket blev populärt bland den ”finare” societeten och har sedan dess fått en bredare kundgrupp. Det är ett av de största märkena i England på rakhyvlar och tillbehör.

Stirling Soap Company

Stirling Soap Company har valt att rikta in sig främst på raktvålar. Till skillnad mot andra märken ligger här alltså fokus på en enda produktserie. Det är naturligt, hudvänligt och med ett mycket bra resultat. En kombination som gjort att märket vuxit och är välkänt över stora delar av världen. Även om de primärt har fokus på tvålar finns även vissa andra produktkategorier så som shave balms och splash.

Ytterligare märken inom rakhyvlar

Ett par andra märken som säljer rakhyvlar och/eller tillbehör är:

 • D.R Harris – Familjeföretag från England med anor från 1790
 • Ariana & Evans – Ett märke för dig som vill ”sticka ut från mängden”

Jämför billiga mobilabonnemang och spara pengar

När du ska teckna ett nytt abonnemang för mobiltelefoni botaniserar du kanske bland billiga mobilabonnemang. För du vill ju inte spendera onödigt mycket pengar på ditt abonnemang utan snarare spara en liten slant. Problemet är dock att du inte vet var du ska börja leta. Men du behöver inte oroa dig – vi delar här med oss av några handfasta tips som du kan använda. Genom att följa dessa kan du hitta ett billigt abonnemang som passar dig bra!

Telia har inte längre en monopolställning på telekommarknaden

Förbi är den tid då Telia hade en monopolställning på den svenska telekommarknaden. Detta kan vi tacka gudarna för, även om den gamla statliga mobiloperatören har moderniserats och idag är helt okej. Men som tur är finns det numera en rad andra mobiloperatörer att välja bland. Detta är såklart goda nyheter för dig som vill kunna jämföra billiga mobilabonnemang!

Ett större urval av aktörer och ett mer mångfasetterat tjänsteutbud innebär generellt sett en prispress på marknaden. Så är även fallet på vår inhemska telekommarknad. Idag finns det en rad olika uppstickare till Telia, såsom:

 • Chilimobil
 • Hallon
 • Vimla
 • Tre
 • MyBeat
 • Tele2
 • Telenor

Detta är dock bara ett axplock av alla de leverantörer som finns att tillgå. Det finns med andra ord många fler att välja mellan. Det innebär att du nu har möjlighet att hitta en lågprisoperatör som du kan bli väldigt nöjd med!

Gör så här för att hitta billiga mobilabonnemang på marknaden

Det är faktiskt inte särskilt svårt idag att hitta billiga mobilabonnemang. Allt du behöver göra är nämligen att surfa in på en bra jämförelsesajt. Välj en sådan som specialiserar sig på att lista prisvärda abonnemang för mobiltelefoni. Sedan är det bara att bläddra igenom listan och välja den operatör som du gillar bäst!

Med detta sagt kan du även ha följande i åtanke:

 • Fri surf är någonting som bör ingå i abonnemanget om du surfar mycket.
 • Du behöver inte nödvändigtvis tumma på datamängden för att du väljer ett billigt abonnemang.
 • Fundera på om det allra billigaste alternativet verkligen är det bästa, eller om det finns något annat som är mer prisvärt.

Lär dig mer om Dermaceutic

Lär dig mer om Dermaceutic

Hudvårdmärket Dermaceutic kommer från Frankrike och är framtaget av bland annat hudläkare och biokemister. Ett märke som sätter innovationer och forskning högt vilket även visat sig genom att de flera gånger varit först ut på marknaden med nya produkter och ingredienser.

Först med det som idag är essentiellt

Dermaceutic är ett av de märken som var först ut med att använda ingredienser som därefter blivit självklara att använda inom hudvårdsprodukter. Ett bevis på att de ligger i framkant gällande utveckling. Idag används exempelvis följande ingredienser ofta inom deras produktutbud:

 • Hyaluronyra
 • Stabiliserad C-vitamin
 • Glykolsyra

I presentationer av Dermaceutic nämns just detta som den största styrkan med varumärket, dvs. att de rekommenderas av många hudvårdsspecialister just på grund av dess forskning och innovativa tänk.

Dermceutic är stor inom estetisk dermatologi

Hudvårdsmärket har produkter med olika inriktningar inom hudvård. En kategori där de är extra stora är estetisk dermatologi. Bland dessa finns exempel produkter som visat sig ha mycket god effekt vid rosacea – vilket kan resultera i kraftiga hudförändringar.

Säljs enbart av auktoriserade återförsäljare

Dermaceutic säljs enbart av auktoriserade återförsäljare som därmed är väl insatta i vilka produkter som passar olika hudtyper och hudproblem. Det blir därmed ett sätt att säkerställa den höga kvalité som varumärket vill förmedla. I Sverige kan dessa hudvårdsprodukter köpas hos auktoriserade E-handlare, diplomerade hudvårdsterapeuter samt hudläkare och läkare inom plastikkirurgi.

Personer som har hudproblem som inte ”vanliga” hudvårdsprodukter kan lösa bör vända sig till läkare eller hudvårdsspecialister. Dessa kan analysera problemet och både behandla samt förebygga att problemet ska uppstå igen. Genom att välja exakt rätt produkt kommer chansen till ett gott resultat öka kraftigt.

Byte till Dermaceutic kan kräva en paus i behandling

De personer som använder andra hudvårdsprodukter, och vill byta till Dermaceutic, kan behöva ta paus i behandlingen innan bytet. Enligt en återförsäljare krävs det paus om nuvarande hudvårdsprodukt innehåller syror. Det kan exempelvis vara AHA-syror vilka är mycket vanliga i hudvårdsprodukter. I detta fall behöver en paus tas på minst två veckor innan hudvårdsprodukter från Dermaceutic börjar användas. Generellt bör inte heller hudvårdsprodukter med syror användas på hud som är solbränd eller vaxad – dvs har microskador i huden.

Överlag bör även läkare konsulteras om en person äter medicin och vill börja behandling av professionella hudvårdsprodukter. Detsamma gäller om personen är gravid.

Hjälpmedel vid hälsporre – så får du hjälp

Behöver du hitta bra hjälpmedel för hälsporre? Upplever du en smärta på insidan av hälen? Då kan det mycket väl vara hälsporre. Vid hälsporre är det själva senfästet som gör ont och inte hälsporren. Vad är då hälsporre? Ordet kommer från att det bildas en slags hornformad förhårdnad på hälen, mer exakt på hälbenet. Det är utseendet av denna som gett tillståndet namnet hälsporre. Det kan göra ganska ont men brukar gå över av sig själv inom ett år. Under den tiden finns det en del saker du själv kan göra för att minska smärtan.

Vilka hjälpmedel används vid hälsporre?

Det första du bör ändra på är dina skor. Om du använder slitna skor utan bra stötdämpning är risken stor att du förvärrar tillståndet. Satsa istället på ett par mjuka gympaskor eller köp ett bra inlägg. Vanligtvis använder man ett hälinlägg med avlastning, själva inlägget har ett hål i mitten för att hälen ska få avlastning. Många upplever även en förbättring om de samtidigt kombinerar med ett inlägg för hålfoten. Då stödjer du samtidigt fotvalvet.

Ett annat bra hjälpmedel för hälsporre är hälsporreträning. Detta kan exempelvis innebära att du stretchar ut foten ordentligt. För att stretcha foten drar du stortån uppåt mot dig och sedan nedåt, från dig. Denna rörelse är bra att upprepa några gånger per dag, men utan att överanstränga foten.

Varför får man hälsporre och vem drabbas?

Hälsporre uppstår när det bildas en inflammation i hälen. Detta kan ske vid exempelvis överbelastning, om du gått extremt långt eller liknande. Det finns även vissa riskgrupper, dessa är:

 • Vanligtvis drabbar hälsporre personer över 40 år.
 • Övervikt kan vara en faktor för att man utvecklar hälsporre eftersom vikten skapar överbelastning.
 • Människor som tränar i skor som inte ger bra stötdämpning.
 • Människor med pronationsproblem.

Det främsta symptomet när man drabbas av hälsporre är en smärta under hälen, en slags obehaglig känsla när du går och står upp. Tillståndet är inte farligt och brukar gå över av sig själv inom max ett år. Du påskyndar processen om du använder dig av hjälpmedel hälsporre, som olika typer av inlägg till skorna.